Duyurular

  • Değerli Katılımcılar, Çalıştay’ın program kitapçığı yayınlanmıştır. (18.09.2017)
  • Değerli Katılımcılar, Çalıştay’ın taslak program kitapçığı yayınlanmıştır. (11.09.2017)
  • Değerli Araştırmacılar, Çalıştay katılım ve konaklama ücreti için hesap numarası değişmiştir. Yeni hesap numarası Ücretler başlığı altında yer almaktadır. Bilgilerinize. (14.08.2017)
  • Değerli Araştırmacılar; sizden gelen yoğun talep ve istek üzerine çalıştayın son özet göderim tarihi 10 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bodrum’da görüşmek dileğiyle. (02.08.2017)
  • Çalıştayda sunumu yapılacak ve çalıştay özel sayısında basılması istenen makaleler gerekli hakem incelemelerinden sonra Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (http://www.trjfas.org/) dergisinde çalıştay özel sayısı olarak yayımlanacaktır. (17.07.2017)
  • Özetler, Özet Hazırlama Kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. (29.06.2017)
  • Sisteme yüklenecek özet dosyası Ecovasion_2017_Ad_Soyad şeklinde olmalıdır. (29.06.2017)
  • Yoğun talep ve istek üzerine çalıştayın son özet gönderim tarihi 1 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. (28.06.2017)
  • Çalıştayın resmi dili İngilizce olacaktır. Ancak Türk katılımcılar kendi dillerinde sunum yapmak isterlerse sözlü sunum slaytlarını ya da poster sunumlarını İngilizce yapmaları gerekmektedir. Katılımcılar için sunum sayısı sınırlaması olmayacaktır. Bütün özetler Bilimsel Kurul tarafından incelenecektir ve bu kurul çalışmanın kapsamına ve çalıştay programının zaman uygunluğuna bağlı olarak sunumun sözlü ya da poster olup olmamasına karar verecektir. Sunum için kabul edilen özetler çalıştayda sunulması koşulu ile hazırlanacak özet kitapçığında yayımlanacaktır. (28.06.2017)

Çalıştay Düzenleme Kurulu