Çalıştay Çağrısı

Günümüzde dünya üzerinde yabancı türlerin kolaylıkla ve yaygın bir biçimde yer değiştirmesi artık bilinen bir olgudur. Bu türlerden başarılı olarak istilacı tür haline gelenlerin yerel/endemik türler, ekosistem işleyişi ve hizmetlerine verdikleri zararlar özellikle son yıllarda artan çalışmalar sayesinde son derece açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışmalar artık istilacı türlerin etki mekanizmalarını anlama, erken uyarı sistemlerinin ve risk analizlerinin oluşturulması ve uygun mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda özellikle İngiltere ve Amerika öncü rol oynamaktadır. Türkiye’de ve dünyada istilacı türlerle yapılan çalışmalar hızla artmakta ve son zamanlarda çoğunlukla ortak bir paydada buluşmaya başlamıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından 2010 yılında düzenlenen “New Approaches for Assessing the Impacts of Non-native Freshwater Fishes in the Mediterranean Region” adlı Uluslararası Çalıştay bu konudaki kaygıların dile getirilmesi anlamında önemli bir başlangıç olmuş ve ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerindeki istilacı türler ve etkileri ile ilgili sorunlar tartışılmıştır. Bu çalıştay ile başlayan çabaların devamı niteliğinde, ülkemizdeki araştırıcıların da konuya ilgisinin artmasıyla daha geniş bir katılım ve kapsam ile Türkiye içsularındaki istilacı türler sorununu irdeleyen “İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı” başlıklı ulusal toplantı ise İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde birçok kamu kurum ve kuruluşunun, üniversite ve enstitünün katılımıyla 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda istilacı türler ile ilgili sorunlar irdelenmiş ve bu konuda bir ulusal eylem planı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalıştayın üzerinden geçen 4 senenin ardından, toplumun farklı kesimlerinde bu konudaki duyarlılığın, kamu kurumları ve araştırmacıların çalıştay sonunda alınan kararlardan ne ölçüde etkilendiği, alınan kararların ne kadar uygulandığı ve uygulanan kararların beklendiği gibi yarar sağlayıp sağlamadığı gibi sorunların tartışılacağı yeni bir toplantının yapılma ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde 2. İstilacı Türler Çalıştayı düzenlenecektir. Bu toplantıda, çalıştayın ruhuna uygun olarak modern risk belirleme araçlarının ve çevresel DNA’nın istila biyolojisinde kullanımına yönelik grup çalışmaları düzenlenecektir. Ayrıca çeşitli çağrılı konuşmalarla istila biyolojisi üzerine yapılan modern çalışmalar tanıtılacak ve Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar karşılaştırılacaktır. Çalıştayın konuyla ilgili üniversite, enstitü, bakanlık ve sivil toplum örgütlerini içine alan bir yelpazede her kesimi bilgilendirmesi, istilacı türlerin yönetimi, düzenlenmesi, mücadelesi ve kurumlar arası iletişim gibi konularda da yardımcı olması beklenmektedir. Bu bağlamda konuyla ilgili bütün araştırıcıları, öğrencileri, akademik ve bakanlık personelini ve sivil toplum örgütlerini 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Çalıştay Düzenleme Kurulu